Serum Ve Sonda

Hizmetlerimiz

Serum Ve Sonda

Serum ve Sonda Hizmeti

Serum Nedir?

     İçinde genellikle hayvanlardan ürettirilen antikorlar taşıyan, pasif bağışıklık kazanımı için kullanılan kan suyuna verilen addır. Serum, herhangi bir hastalığı aşı gibi, önleyici değil, hastalığı giderici bir özellik taşır; hastaya pasif bağışıklık verir. Bir serum hazırlamakta prensip şudur: Hangi mikroba karşı serum elde ediliyorsa o mikroptan özel şekilde elde edilmiş aşılar bir hayvana, beygire şırınga edilir. Hayvanda o hastalık mikroplarına karşı bağışıklık olduktan sonra hayvanın kanı alınarak serum kısmı ayrılır. Bu kısım, kapalı ampuller ya da şişeler içinde saklanır. Şırınga edilen mikrobun toksit etkilerini giderici maddelerin hazır bulunduğu bu serum, gerektiğinde insanlara şırınga edilir. (Kuşpalazı hastalığına yakalanmış olan bir çocuğa, hastalığa yakalanmış olduğu aşı yapmakla bir fayda elde edilemez. Vücudu, kuşpalazı mikrobunun toksinlerinden koruyabilmek, hastalığı geçirebilmek için, içinde kuşpalazı mikrobunun toksinlerini giderici maddeler bulunan kuşpalazı serumu uygulanır). İçeriği 9/1000 serin fizyolojik tuzu, şeker,aa protein vb... olabilir.ancak ilk yardımlarda genel olarak şeker kullanılır.Bunun yanında serum,birçok özel ve hükümete bağlı sağlık kuruluşlarında kullanılmaktadır. Ayrıca büyük hastanelerde günde yaklaşık 15000 civarında seruma başvurulur. Ayrıca serum aşı gibi hastalıktan önce değil hastalık anında yapılır.

 

Serum Uygulaması;

 

     İntravenöz solüsyonlar şişe veya torba içinde ambalajlanmıştır. Doktor istemine göre solüsyon tek başına veya içine ilaç karıştırılarak hastaya verilebilir. Her ikisinde de aseptik tekniğe uygun olarak hazırlanması gerekir. Sıvı şişesi veya torbasının ağzında bulunan ve set takılacak olan kısmına el ile dokunulmaz. Solüsyonun içine ilaç karıştırılacaksa enjektörün iğnesi ile özel kısımdan ilaç verilir ve sıvı hafifçe alt üst edilerek ilacın sıvı ile karışması sağlanır.

serum

•    Hazırlanan karışıma sıvı seti takılır.

•    Ucuna kullanım durumuna göre iğne veya angio katater takılır.

•    Şişe veya torba yukarı kaldırılarak ters çevrilir.

•    Bu esnada hazne (damlalık) kısmı yarısına kadar sıvı ile doldurulur.

•    Daha sonra setin havası çıkarılır. Set üzerindeki klemp sıkıştırılarak hazırlanan sıvı diğer malzemelerle birlikte tedavi tepsisine konur.

•    Hastanın yanına gidilerek hastaya işlem hakkında bilgi verilir.

•    Serum askısı yerine takılır. Eller yıkanır.

•    Tedavi bezi ve muşambası hastanın kolunun altına yerleştirilir.

•    İV tedavide olduğu gibi hastanın koluna turnike bağlanır.

•    İğnenin gireceği deri kısmı hastanın koluna turnike bağlanır.

•    İğnenin gireceği deri kısmı antiseptikli pamuk ile silinir.

•    Damara İV tedavide olduğu gibi girilir.

•    Katater kullanılıyorsa damara girildikten sonra içindeki metal iğne geri çekilerek çıkarılır. Plastik kısım damar içine itilerek bırakılır.

•    Kataterin bağlantı ucuna sıvı setinin ucu takılarak yerleştirilir.

•    Ven duvarının iğne ucuna bası yapmasını önlemek için uygun pozisyon verilerek ekstremite desteklenir.

•    Flasterle tespit edilir.

•    Sıvının akışı set üzerinde bulunan kıskaç aracılığıyla istenen miktarda ayarlanır.

•    Ayarlanan damla sayısı mayi takip kağıdına işlenir.

•    İşlem bittikten sonra sağlık personeli kendini enfeksiyonlara karşı korumak için ellerini tekrar yıkar.

•    İstenen miktarda sıvının verilmesi sağlandıktan sonra tekniğe uygun olarak işleme son verilir.

•    Bunun için; setin kıskacı kapatılır. Daha sonra katateri tespit etmede kullanılan flasterler uygun bir biçimde açılır.

•    Bir el ile enjeksiyon yerinin üzerine antiseptikli pamuk konur. Diğer el ile iğnenin ajitajından tutularak iğne yavaşça geri çekilir.

•    Kanama duruncaya kadar enfeksiyon yerinin üzerine pamukla bastırılır.

Steril koşullara dikkat edilerek, merkezimizde veya hastanın bulunduğu ortamda her türlü serum takma işlemi gerekli özen gösterilerek yapılmaktadır.

 

Sonda Nedir?

İçi boş bir iç organın özelliklerini, görmeden anlamaya yarayan ve cerrahide kullanılan çeşitli araçlara verilen genel ad.

 

Sonda Uygulaması;

 

     Sonda tatbiki deyince, idrar torbasını yani Mesaneyi boşaltmak veya Mesane’ye ilâç vermek maksadıyla dış idrar yolundan Mesaneye bir boru sokmak anlaşılır. Mesanenin mikroplanarak iltihaplanması­na mâni olabilmek için, bu işi yaparken herşeyin ste­ril yani mikropsuz olması şarttır.

     İdrar sondalarının kauçuktan, ipekten veya madenden yapılmış olanları vardır. Kauçuk ve ipek sondalar yumuşak, maden sondalar ise serttirler. Ençok kauçuktan yapılmış sondalar kullanılmaktadır. Madeni sondalar, kauçuk sondalar ile Mesanesi boşaltılamayan hasta ara, bu işin ehli olan kimseler tarafından tatbik edilmelidir. Sondalar numaralı o lup, bu numaralara göre çapları büyür veya küçü­lür. Yetişkin bir şahıs için kullanılacak kauçuk sondaların numarası 16 yahut 18 olmalıdır.

     Mesaneye sonda tatbik ederken bize lâzım olacak malzemeler şunlardır :

1 — Muşamba,

2 — Steril havlu,

3 — İçinde pamuk tampon ve sabunlu su bulunan steril bir  kap,

4 —İçinde pamuk tampon ve Asitborikli su bulunan steril bir kap,

5 — Sondaları ve Penisin yani Kamışın ucunu kayganlaştırmak için Vazelin,

6 — Birkaç tane steril pens,

7 — İdrar almak için küçük bir kü­vet,

8 — İki veya daha fazla steril İdrar sondası.

 

Sondanın Tatbiki;

 

     Sondanın tatbikine başlamadan evvel elleri sı­cak su, sabun ve fırça ile en aşağı beş dakika fırçala­yıp yıkamalıdır. Hastayı, bacakları açık olarak sırtüs­tü yatırmalı ve dilerini de başının altına koyması söylenmelidir. Yatağın kirlenmesini önlemek için hastanın kalçaları altına muşamba yaymalı ve bunun üzerine de bir bez veya gazete kağıdı sermelidir. idrar küvetini hastanın bacakları arasına koymalı ve steril havluyu da, idrar küvetini kapatmayacak şekilde, hastanın bacakları üzerine yaymalıdır. Sonra sol eliniz ile Penis’i yani Kamışı kaldırarak, baş ve işaret parmaklarınızla başının biraz gerisinden tutu­nuz. Penisin başını evvela sabunlu suya batırılmış pamukla siliniz, sonra da Asitborikli su ve pamukla yıkayarak sabununu akıtınız.

     Bu iş tamamlandıktan sonra steril havlu Penisin altına çekilmeli ve Penisin başı, steril havlunun üze­rine bırakılmalıdır. Sondanın kayarak girmesini sağ­lamak için Penisin ucunu ve steril sondayı Vazelin ile yağlamak icabeder. Artık sondayı tatbik etmeye hazırız demektir.

     Penis’i sol elinizle daha evvel söylediğimiz şekil­de tutunuz. Sondayı da sağ elle ve steril bir pensle ucuna yakın bir yerinden tutarak Penis’e yaklaştırınız. Pens kullanmak tercih edilmediği takdirde pens yerine steril eldiven kullanabilirsiniz. Sonra sondayı Penisin ucundaki delikten yavaş yavaş iterek içeri so­kunuz. Bu işi yaparken sol elinizle Penisi sıkmamaya gayret ediniz. Sonda Mesaneye girerken bazen bir zorlukla karşılaşabilirsiniz. Bu tıkanıklığa sebep, Mesaneye açılan deliğin çevresinde bulunan halkavi kasın deliği sımsıkı bir şekilde kapalı tutmasıdır. Bu takdirde sonda birkaç saniye devamlı, fakat hafif bir şekilde itilirse halkayı kas gevşer ve sonda Mesaneye kolayca girer. Sonda Mesaneye girince ucundan id­rar gelmeğe baslar.

     Mesane boşalınca, sondayı sağ elle sıkarak kapatmalı ve yavaşça çekerek çıkartmalıdır. Sondayı çı­karırken, içinde kalan idrarı yere dökmemek için Pe­nisin, ucu altına bir parça gazbezi tutmak lâzımdır, Sonra temiz bir gazlıbezle Penis silinir.

     Bazen steril idrar numunesi almak icabedebilir.

 

Steril koşullara dikkat edilerek, hastanın bulunduğu ortamda her türlü sonda takma işlemi gerekli özen gösterilerek yapılmaktadır.

"SPOR SALONU"

Copyright © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.Toplam Tekil Hit: 37823
Toplam Çoğul Hit: 77238